Phân biệt giữa bản quyền (copyright) và quyền tác giả

Bản quyền là gì? Khái niệm bản quyền và quyền tác giả có phải là hai khái niệm đồng nhất hay không? Điểm khác giữa hai khái niệm này là như thế nào?

Về bản quyền, bản quyền được dịch từ từ tiếng Anh là copyright. Đây là một thuật ngữ được các quốc gia theo hệ thống common law (hệ thống pháp luật Anh-Mỹ) dùng để chỉ quyền phi vật thể của một người nào đó đối với các tác phẩm trí tuệ được tạo ra.

Hiện nay, một số người hiểu hai khái niệm bản quyền và quyền tác giả là hai khái niệm đồng nhất với nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, dù đều là các khái niệm để chỉ về các quyền vô hình đối với tác phẩm nhưng giữa hai khái niệm này vẫn có những khác biệt nhất định.

Quyền tác giả vốn là thuật ngữ của hệ thống pháp luật châu Âu lục địa (civil law) trong khi đó bản quyền lại là thuật ngữ của hệ thống pháp luật Anh-Mỹ (common law). Đây là hai hệ thống pháp luật lớn trên thế giới, do quan niệm, tư duy pháp luật của hai hệ thống này rất khác nhau, dẫn đến một số nội dung tuy cùng chỉ một khái niệm nhưng nội hàm của các từ này lại không đồng nhất.

Bản quyền với quyền tác giả?
Bản quyền với quyền tác giả?
Khi so sánh giữa bản quyền với quyền tác giả thì chủ thể được bảo hộ là tương đối khác nhau. Trong khi quyền tác giả coi người sáng tạo ra tác phẩm-tác giả là trung tâm và bảo hộ tất cả các quyền về cả quyền nhân thân và quyền tài sản thì Bản quyền lại chỉ bảo vệ quyền lợi kinh tế của người sở hữu quyền tác giả hơn là chính tác giả. Người sở hữu quyền tác giả được Bản quyền bảo vệ thường là những người khai thác các quyền tác giả về mặt kinh tế ví dụ như nhà xuất bản,… Trong hệ thống common law, những người này sẽ được có các quyền sử dụng và quyền định đoạt đối với tác phẩm. Còn tác giả chỉ là người giữ lại các quyền phủ quyết có giới hạn để ngăn cản việc lạm dụng của Bản quyền từ phía những người khai thác các quyền này.

Hơn nữa, luật về Quyền tác giả còn bảo vệ cả những quyền nhân thân của tác giả trong khi các nước thuộc hệ thống Anh-Mỹ khi đưa ra quy định về Bản quyền hầu như không có những quy định bảo hộ các quyền về nhân thân của tác giả cho đến thời gian gần đây mới bổ sung các quy định này.

Bên cạnh đó, giữa hai khái niệm này cũng có một số điểm khác biệt nữa, nhưng theo thời gian, do sự hội nhập của các quốc gia và các tổ chức quốc tế, pháp luật của các nước giao thoa với nhau nên những khác biệt này cũng dần được thay đổi, hoà hợp với nhau hơn.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào chưa rõ cần hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ số hotline tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 số: 0335652827 để được tư vấn cụ thể và chính xác nhất.

Trân trọng!

One thought on “Phân biệt giữa bản quyền (copyright) và quyền tác giả

  1. Pingback: Top 11 câu trả lời Luật Bản Quyền Là Gì - KTHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *