Loại trừ trách nhiệm hình sự do rủi ro trong khoa học, kỹ thuật và công nghệ

Quy định về loại trừ trách nhiệm hình sự do rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ là một quy định mới của Bộ luật hình sự 2015, được quy định tại Điều 25 như sau:

“Hành vi gây ra thiệt hại trong khi thực hiện việc nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới mặc dù đã tuân thủ đúng quy trình, quy phạm, áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa thì không phải là tội phạm.”

Có thể thấy rằng, việc thử nghiệm trong nghiên cứu, ứng dụng là hoạt động cần thiết để tạo tiền đề cho sự phát triển chung của xã hội về các mặt nhưng hoạt động này cũng luôn chứa đựng rủi ro, gây thiệt hại cho xã hội. Những tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ đó nếu được áp dụng vào cuộc sống có thể tạo ra những bước tiến lớn như giúp giảm chi phí, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo việc làm cho xã hội,… Nhưng rủi ro đem lại cũng rất lớn, như việc nghiên cứu về điện hạt nhân, một vụ nổ nhà máy điện hạt nhân không chỉ gây thiệt hại to lớn về mặt tài sản mà đôi khi còn là tính mạng, sứ khoẻ của rất nhiều người. Luôn có sự xung đột giữa lợi ích mà chủ thể muốn mang lại cho xã hội và thiệt hại cho xã hội mà họ có thể gây ra.

Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ có thể được miễn trách nhiệm hình sự
Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ có thể được miễn trách nhiệm hình sự
Để khuyến khích sự sáng tạo của con người, tạo cơ sở pháp lý đảm bảo sự yên tâm cho việc nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ, việc loại trừ trách nhiệm hình sự là rất cần thiết.

Tuy nhiên, để đảm bảo các chủ thể không lạm quyền và có trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn khi nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng, các nhà lập pháp đã quy định rõ ràng trong BLHS 2015 đó là họ sẽ chỉ được loại trừ trách nhiệm hình sự khi đã tuân thủ đúng quy trình, quy phạm, áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa. Nếu không đảm bảo những yếu tố trên như không áp dụng đúng quy trình, quy phạm, không áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa mà gây thiệt hại nguy hiểm cho xã hội đủ để cấu thành tội phạm thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự bình thường. Tội danh mà họ bị truy cứu sẽ là tội có cấu thành tội phạm thoả mãn những hành vi, hậu quả mà họ đã gây ra. Trong trường hợp này, một số tội danh mà họ có thể bị truy cứu là: Tội vô ý làm chết người (Điều 128); Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác (Điều 138); Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản (Điều 180) và một số tội danh khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *