Ký kết hợp đồng gì khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn?

Ký kết hợp đồng gì khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn? Có được sử dụng phụ lục hợp đồng để thay đổi thời hạn trong hợp đồng?

Nội dung câu hỏi:

Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: Tôi đang làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn là 24 tháng. Nếu bây giờ tôi hết thời hạn làm việc mà tôi tiếp tục làm việc tại công ty thì làm việc theo hợp đồng lao động loại nào? Có thể sử dụng phụ lục hợp đồng để ký thêm 2 lần hợp đồng lao động xác định thời hạn? Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Bộ phận tư vấn pháp luật của công ty Luật Thanh Hằng. Với thắc mắc của bạn, công ty chúng tôi xin đưa ra nội dung tư vấn như sau:

Xác định loại hợp đồng ký kết khi thời gian trong hợp đồng lao động xác định thời hạn đã hết
Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về quyền, nghĩa vụ của mỗi bên, điều kiện làm việc, tiền lương trong mối quan hệ lao động.

Căn cứ Điều 22 Bộ luật lao động 2012 xét về thời gian của hợp đồng thì hợp đồng lao động có 3 loại:

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là loại hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời điểm chấm dứt hợp đồng.

+ Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Hiện tại, hợp đồng lao động của bạn là loại hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng. Nếu hết hạn hợp đồng mà vẫn tiếp tục làm việc thì xảy ra các trường hợp sau:

hợp đồng lao động xác định thời hạn
hợp đồng lao động xác định thời hạn
+ Loại hợp đồng được xác định theo thỏa thuận của các bên khi ký kết hợp đồng lao động mới. Nếu các bên tiếp tục ký hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu tiếp tục làm việc thì phải chuyển từ hợp đồng xác định thời hạn thành hợp đồng không xác định thời hạn.

+ Tự động chuyển thành hợp đồng không xác định thời hạn nếu các bên không ký kết hợp đồng lao động mới.

Sử dụng phụ lục hợp đồng để thay đổi thời hạn hợp đồng
Phụ lục hợp đồng là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

Người lao động và người sử dụng lao động sử dụng phụ lục hợp đồng để quy định chi tiết một số điều, khoản trong hợp đồng lao động hoặc dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Liên quan đến vấn đề sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng thì theo Điều 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP:

Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động.

Như thế, nếu bạn sử dụng phụ lục hợp đồng để sửa đổi thời hạn hợp đồng thì có thể sửa đổi thời hạn hợp đồng 1 lần và vẫn giữ nguyên là loại hợp đồng xác định thời hạn. Sau thời điểm sửa đổi một lần bằng hợp đồng xác định thời hạn thì người lao động và người sử dụng lao động có thể tiếp tục ký thêm một hợp đồng xác định thời hạn nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *